Saturday, 31 March 2012

Awak Suka Saya Tak?

" Kalaulah tidak kerana Tuhanku itu Allah dan Muhammad itu Nabiku, Hilman hanyalah seorang Damien yang kosong jiwa dan hatinya."

No comments:

Post a Comment